materiał paszowy
-węglan wapnia

Materiał paszowy – węglan wapnia

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • materiał paszowy (kreda pastewna) 0-0,09 mm
 • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,1-0,4 mm
 • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,4-0,8 mm
 • materiał paszowy (kreda pastewna) 0,8-1,4 mm
 • materiał paszowy (kreda pastewna) 1,0-3,0 mm

Materiał paszowy (węglan wapnia) produkowany przez EGM S.A. charakteryzuje się wysoką zawartością składnika aktywnego – wapnia w postaci węglanu wapnia (średnio 97,5%) i dobrą jego przyswajalnością, przy niskim udziale pozostałych składników np. krzemionki. Od kilku lat, w ramach systemu GMP+B2, prowadzimy badania substancji niepożądanych w paszach takich jak arsen, kadm, ołów, rtęć, fluor oraz dioksyny. Wyniki badań wskazują na bardzo niskie zawartości tych substancji (ilości śladowe). Zawartość tych pierwiastków analizowana była już na etapie tworzenia dokumentacji geologicznej, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Do suszenie surowca skalnego nie jest stosowany olej opałowy, lecz gaz ziemny. Wyboru tego medium suszącego – zgodnie z rekomendacją Głównego Lekarza Weterynarii – dokonano w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia materiału paszowego dioksynami i innymi substancjami ropopochodnymi niepożądanymi w paszach.
W 2016 r. firma EGM S.A. certyfikowała system zarządzania bezpieczeństwem pasz GMP+B2 „Produkcja węglanu wapnia jako materiału paszowego” aby jeszcze efektywniej spełniać oczekiwania klientów oraz zagwarantować bezpieczny produkt o wysokiej jakości.
Oferowany materiał paszowy o różnej granulacji produkowany jest w sposób ekologiczny, bez dodatków technologicznych i charakteryzuje się stabilnym składem chemicznym i granulometrycznym.

pobierz aktualne dokumenty

inne produkty

 • Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
  do różnych zastosowań

  Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

  więcej
 • Mikronizowana mączka wapienna

  Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym

  więcej
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free online course
download lenevo firmware
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course