Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

W Kopalni Granitu „Chwałków I” oraz w Kopalni Granitu „Gębczyce” produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • Instrukcja postępowania z kruszywem
 • Kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm
 • Kruszywo łamane granitowe 0-63 mm
 • Kruszywo łamane granitowe (kliniec) 4-31,5 mm
 • Kruszywo łamane granitowe (kliniec) 8-31,5 mm
 • Kruszywo łamane granitowe (tłuczeń drog.) 31,5-63 mm
 • Kruszywo drobne 0-8 mm
 • Instrukcja postępowania z kruszywem
 • Kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm
 • Kruszywo łamane granitowe 0-63 mm
 • Kruszywo łamane granitowe (tłuczeń drogowy) 31,5-63 mm

Kruszywo przeznaczone do stosowania w drogownictwie i budownictwie wymaga spełnienia zapisów norm zharmonizowanych oraz wstępnych badań typu, stałego nadzoru nad jakością w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i znakowania CE.

Kruszywa produkowane w naszych kopalniach posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej, wewnętrznej kontroli sprzedawanych wyrobów.

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym w zależności od przeznaczenia należy klasyfikować wg jednej z obowiązujących norm:

 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Powyższe normy definiują właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne kruszywa oraz podają kategorie wymagań służące do oceny jego jakości.

Dokumentami wdrażającymi zapisy norm PN-EN 13242 oraz PN-EN 13043 do stosowania na drogach krajowych są wymagania techniczne WT-4. Podają one wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża i oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. Natomiast wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych opierają się na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13285.

pobierz certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych

inne produkty

 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym

  więcej
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download xiomi firmware
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free