Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
do różnych zastosowań

Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

Read more Read more

Mikronizowana mączka wapienna

Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

Read more

AGGREGATES AND FILLERS FOR ROAD CONSTRUCTION

In road construction, limestone can be used as aggregate for road foundation or limestone filler for bituminous masses.

Read more

Mączki wapienne
do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

Read more

AGGREGATES AND FILLERS FOR CONSTRUCTION

EGM S.A. products They are distinguished by high chemical purity, light color, low chloride and sulphate content.

Read more

WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

Read more

LIMESTONE FOR INDUSTRIAL USE

In this group of products, the most important feature is their chemical composition, which is determined individually by each recipient depending on his needs.

Read more

FERTILIZING LIME

JURASICK lime is characterized, among others, by unique fragmentation and safe operation.

Read more

sorbenty

Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

Read more

FEED MATERIAL - CALCIUM CARBONATE

The feed material (calcium carbonate) is a basic animal feeding additive and a source of easily digestible calcium.

Read more

materiał paszowy
-węglan wapnia

Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

Read more

LIMESTONE FLOUR FOR THE GLASS INDUSTRY (GLASS-PREMIUM)

Calcium carbonate in the form of limestone powder is, in addition to quartz sand, sodium carbonate and other necessary additives, the basic raw material for the production of glass.

Read more

wapno nawozowe

Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

Read more

FILLERS FOR CONSTRUCTION CHEMISTRY - ULTRA DRY FILLER

Properties of aggregates for concrete are classified according to PN-EN 12620 "Aggregates for concrete".

Read more

KAMIEŃ WAPIENNY
DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

Read more

KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
DLA DROGOWNICTWA

W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

Read more

SORBENTS

The power industry uses limestone (calcareous sorbents) to bind sulfur particles to reduce its emission to the atmosphere.

Read more

Grysy granitowe

Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

Read more

KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
dla budownictwa

Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

Read more

Kamień hydrotechniczny

Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

Read more

Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym

Read more

About Us

The EGM company was established in 2000. The main goal of the company was to document the deposit … O firmie

Research and Development Centre

We ensure co-operation with a team of qualified specalists and access to the high-tech research technologies. kalendarium

quality policy

In order to maintain customer satisfaction, the Company implements the Quality Policy and FPC which is part of the quality management system implemented in 2010. polityka jakości

customer service

In addition to the range of products presented in the current offer, we realize orders taking into account individual customer requirements obsługa klienta

environment

The EGM company pays due attention to the considerations of environmental protection, including the protection of man and his goods. środowisko

mine

The impacts of the mining process are practically within the mining workings, even though they are currently exploited only at a level of approx. 20 m below the original area. kopalnia

grinding mill

The mill that produces fine-grained limestone products is based on modern and pro-ecological technology designed for sustainable development. przemiałownia

products

Due to spatial relations and conservation objectives, with a limited range of impacts, the mine does not have a negative impact produkty

certyfikaty
 
 • AGGREGATES AND FILLERS FOR ROAD CONSTRUCTION

  Zobacz
 • AGGREGATES AND FILLERS FOR CONSTRUCTION

  Zobacz
 • LIMESTONE FOR INDUSTRIAL USE

  Zobacz
 • FERTILIZING LIME

  Zobacz
 • FEED MATERIAL - CALCIUM CARBONATE

  Zobacz
 • LIMESTONE FLOUR FOR THE GLASS INDUSTRY (GLASS-PREMIUM)

  Zobacz
 • FILLERS FOR CONSTRUCTION CHEMISTRY - ULTRA DRY FILLER

  Zobacz
 • SORBENTS

  Zobacz