WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

Wypełniacze do chemii budowlanej – Ultrasuchy Wypełniacz

Ultrasuchy wypełniacz wapienny to innowacyjny drobnoziarnisty produkt otrzymywany z kamienia wapiennego ze złoża „Wierzbica”. Znajduje ona zastosowanie w produkcji najwyższej jakości wyrobów z branży chemii budowlanej takich jak: emulsje, kleje, szpachle, farby, bitumy, betony, zaprawy, tynki itp. Produkt oferowany jest jako mączka wapienna bądź kruszywo wypełniające o dostosowanym do potrzeb obiorców rozkładzie ziarnowym.

Produkt, dzięki połączeniu unikalnych parametrów fizyko-chemicznych złoża z jakiego powstał oraz zastosowaniu nowatorskich rozwiązań związanych z jego przetwórstwem, stanowi dużą konkurencję na rynku wśród dostawców wypełniaczy węglanowych.

Produkcja ultrasuchego wypełniacza opiera się na selektywnej eksploatacji złoża wapieni jurajskich o unikalnych parametrach chemicznych. Są to m.in. wysoka zawartość węglanu wapnia (oscylująca wokół 99%), niska zawartość związków barwiących żelaza czy manganu oraz niska zawartość krzemionki.

Dzięki takim parametrom ultrasuchy wypełniacz przeznaczony do chemii budowlanej osiąga poziom czystości w granicach 98-99% zawartości węglanu wapnia oraz cechuje się wysoką jasnością na poziomie 93. Cecha ta jest szczególnie istotna dla producentów asortymentu chemii budowlanej – wysoki poziom jasności powoduje, iż producent nie musi dodawać dużych ilości bardzo drogich dodatków (np. biel tytanowa) do swoich produktów. Korzyści ze zmniejszenia udziału bieli tytanowej w farbach mają ogromne znaczenie z punktu widzenia priorytetów ekologicznych w dziedzinie farb. Energochłonna produkcja bieli tytanowej wiąże się z m.in. z emisją CO2 i SO2, czego następstwem jest globalne ocieplenie i zakwaszenie atmosfery.

Innowacyjna technologia produkcji ultrasuchych wypełniaczy ze złoża Wierzbica pozwala na ograniczenie zawilgocenia produktu do poziomu max 0,05%, a także nadania ziarnom odpowiedniej (niskiej) twardości. Dzięki opracowanemu w ramach prac B+R rozwiązaniu technologicznemu, którego istotą jest dosuszanie nadawy na każdym etapie procesu technologicznego możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie aglomeracji ziaren i osiągnięcie wskaźnika zawilgocenia dotychczas nieosiągalnego dla żadnej z firm konkurencyjnych w skali europejskiej. Zmniejszona wilgotność ma decydujący wpływ na zmniejszenie ryzyka ponownego zbrylania i aglomeracji produktu pylastego, co z kolei powoduje znaczne oszczędności energetyczne, materiałowe i czasowe dla klientów EGM, a co za tym idzie wymierne korzyści ekologiczne.

Nowy produkt oferowany przez EGM cechuje się twardością na poziomie ok. 66. Twardość ma bezpośredni wpływ na małą abrazywność produktu- co powoduje zmniejszenie zużycia urządzeń nie tylko produkcyjnych, ale i bezpośrednio związanych z usługami budowlanymi (wymierne korzyści ekonomiczne).

Wskaźnik pH oscyluje poniżej poziomu 8,5 (lekko zasadowy). Dzięki temu istnieje możliwość stosowania niereaktywnego wypełniacza, kompatybilnego z różnymi spoiwami w różnego rodzaju asortymencie z zakresu chemii budowlanej. Lekko alkaliczne pH wypełniacza w zawiesinie wodnej czyni go idealnym np. do stosowania w farbach emulsyjnych i dyspersyjnych.

Niska liczba olejowa daje możliwość zwiększenia ilości wypełniacza w wyrobie bez pogarszania końcowych właściwości wyrobu, co również ma wpływ na korzystną cenę tego produktu. Poziom tego wskaźnika w produkcie EGM wynosi poniżej 18.

Ultrasuchy wypełniacz produkowany przez EGM S.A. charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami reologicznymi. Przeprowadzone prace B+R potwierdziły, że wypełniacze na bazie kamienia wapiennego ze złoża „Wierzbica” cechują się największą kubicznością ziaren w porównaniu z innymi technologiami wytwórczymi.

Innowacyjna drobnoziarnista mączka zapewnia korzyści dla procentów chemii budowlanej, między innymi poprzez poprawę aplikacji mączki w wyrobach finalnych czy zmniejszenie zużycia elementów roboczych urządzeń.

Karta produktu – do pobrania

pobierz deklaracje zgodności

inne produkty

 • Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
  do różnych zastosowań

  Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

  więcej
 • Mikronizowana mączka wapienna

  Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym

  więcej
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download mobile firmware
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free