KAMIEŃ WAPIENNY
DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

Kamień wapienny do celów przemysłowych

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • kamień wapienny 80-120 mm
 • kamień wapienny 60-80 mm
 • kamień wapienny 40-80 mm
 • kamień wapienny 20-60 mm
 • kamień wapienny 0-80 mm
 • kamień wapienny 0-4 mm

W odróżnieniu od kruszyw do zastosowań w budownictwie i drogownictwie w tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i granulometryczny, często określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.
Produkty te mają zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

Hutnictwo żelaza i stali
Kamień wapienny jest używany w wielkich piecach jako topnik przy wytopie surówki żelaza. Wapno palone jest wykorzystywane w procesach aglomeracji, głównie jednak w piecach stalowniczych do usuwania ze stali niepożądanych składników, jak siarka, krzem czy fosfor.

Przemysł cukrowniczy
Cukrownictwo jest przemysłem, gdzie zużywa się duże ilości wapna, ale prawie w całości produkowanego we własnym zakresie. W związku z tym przemysł wapienniczy zaopatruje cukrownictwo praktycznie tylko w kamień wapienny. Do bardziej szkodliwych domieszek kamienia wapiennego z punktu widzenia cukrownictwa, zalicza się: krzemionkę, związki glinu i żelaza, alkalia, w mniejszym stopniu węglan magnezu.

Przemysł cementowy
Do produkcji cementu glinowego drugim podstawowym surowcem oprócz surowca o dużej zawartości Al2O3 (boksyty) jest dużej czystości wapień z niską zawartością SiO2 oraz Fe2O3

Przemysł papierniczy
Wapno jest jednym z ważniejszych składników wykorzystywanych w przemyśle papierniczym przy produkcji pulpy celulozowej, jak też jako wypełniacze. Większość zakładów papierniczych prowadzi własny proces wypału wapna na bazie kamienia wapiennego oraz regeneruje część wapna po wykorzystaniu w procesie.

Energetyka (do odsiarczania spalin)
Kamień wapienny w zależności od technologii oczyszczania gazów spalinowych jest wykorzystywany w postaci wapna palonego mielonego, wapna hydratyzowanego lub w postaci mączki wapiennej. Spośród sorbentów możliwych do zastosowania w procesach oczyszczania gazów ze spalin produkty wapiennicze są zdecydowanie najtańsze.

pobierz aktualne dokumenty

inne produkty

 • Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
  do różnych zastosowań

  Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

  więcej
 • Mikronizowana mączka wapienna

  Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym

  więcej
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
download huawei firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course