Siedziba spółki EGM S.A.

30-363 Kraków
ul. Rydlówka 5
+48 12 630 39 33
biuro@egm.codeincode.pl
NIP 675-12-35-267
REGON 357 132 819
KRS 0000 614 007

Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Wierzbica 37
28-305 Sobków
+48 41 375 71 00
kopalnia.wierzbica@egm.pl
sprzedaz@egm.pl

Magdalena Baran
Kierownik laboratorium
Pełnomocnik Zarządu ds. ISO, ZKP
i HACCP
+48 509 664 495
magdalena.baran@egm.pl

Dawid Sadowski
Kierownik przemiałowni,
Członek Zespołu HACCP
+48 506 223 336
dawid.sadowski@egm.pl

Marcin Połowniak
Dyrektor Kopalni,
Kierownik ruchu zakładu górniczego
+48 509 397 966
marcin.polowniak@egm.pl

Paweł Michalec
Dyrektor Handlowy
+48 500 079 087
pawel.michalec@egm.pl

Joanna Siadkowska
Doradca Handlowo-Techniczny
+48 516 149 494
joanna.siadkowska@egm.pl

Kopalnia Granitu „Chwałków”

Chwałków 22 G
58-124 Marcinowice
+ 48 693 649 595
kopalnia.chwalkow@egm.pl

Tomasz Starzykiewicz
Dyrektor Kopalni, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
tomasz.starzykiewicz@egm.pl

Aneta jakubik
Kierownik Działu Sprzedaży
+ 48 607 203 438
aneta.jakubik@egm.pl

Kopalnia Granitu „Gębczyce”

Gębczyce 28D
57-100 Strzelin
+ 48 713 958 220
+ 48 713 958 226
kopalnia.gebczyce@egm.pl

Tomasz Starzykiewicz
Dyrektor Kopalni, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
tomasz.starzykiewicz@egm.pl

Aneta Jakubik
Kierownik Działu Sprzedaży
+ 48 607 203 438
aneta.jakubik@egm.pl