PRZEMIAŁOWNIA KAMIENIA

Przemiałownia produkująca drobnoziarniste wyroby wapienne oparta jest na zaprojektowanej z myślą o zrównoważonym rozwoju nowoczesnej i proekologicznej technologii. Nie są stosowane żadne substancje niebezpieczne, nie ma też zagrożenia wybuchem, tak więc brak jest ryzyka poważnej awarii przemysłowej. Zakład nie wytwarza odpadów mineralnych, ani ścieków przemysłowych. W ramach instalacji pracują filtry pulsacyjne (o skuteczności powyżej 99,8%) oraz specjalny rękaw załadowczy (z odprowadzeniem powietrza do filtra) – ogranicza to pylenie do atmosfery w zakresie poniżej 1% wartości dopuszczalnej. Również transport surowca i produktów jest źródłem zanieczyszczeń o ograniczonym zasięgu, wielokrotnie niższych od dopuszczalnego poziomu. Pracujące urządzenia i pojazdy nie emitują ponadnormatywnego hałasu, wykraczającego poza teren przemiałowni.

Istniejący już szpaler drzew sosnowych wzdłuż granicy terenu uzupełniony zostanie o nowe nasadzenia, co dodatkowo ograniczy rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza i hałasu, z czasem zasłoni też budynek, wkomponowując go w otaczający krajobraz. Na terenie zakładu zlokalizowana jest automatyczna myjnia kół i podwozi samochodowych, wyposażona w osadnik.